نیم نگاهی به تیم قزاقستان،دومین حریف بانوان والیبالیست ایران