کودک‌کشی رژیم خائن الحرمین با یک پیام نادیده گرفته شد/ لزوم تبریک به رژیمی که هنوز معذرت‌خواهی نکرد