مورینیو: دوست ندارم لیورپولی‌ها برایم راهروی افتخار درست کنند