اهدای اعضای بدن یک معلم/ پيام تسليت وزير آموزش و پرورش به بازماندگان