انتقال روزانه 350 میلیون لیتر نفت خام و فرآورده از طریق خطوط لوله و مخابرات نفت ایران/اتصال دو نیروگاه