وزش باد با سرعت 101 کیلومتر بر ساعت شهرستان کوهدشت را درنوردید