تشکیل کارگروه مدیریت مصرف انرژی در اداره‌های گیلان