تصادف در محورهای زنجان ۲ کشته و ۷ مصدوم برجای گذاشت