حضور فیلم‏ های ایرانی در بازار جهان اسلام افزایش پیدا کرد