اعزام پنج شرکت دانش بنیان برتر ایرانی به رویداد اسلاش فنلاند