سبحانی: شائبه‌ها در مورد شرکت بهنام‌پیش‌رو با اعلام نظر هیات واگذاری برطرف می‌شود/ ملاک مزایده پیش