یک دومی و دومقام سومی حاصل تلاش کشتی گیران کرمانشاهی درمسابقات انتخابی تیم ملی