آن‌ها که می‌گویند مطهری متکلم است نه فیلسوف، مشکل اخلاقی دارند!