نرخ امروز ۱۰ ارز افزایش، ۲۵ ارز کاهش و ۴ ارز هم بدون تغییر است