مصری: دود مشکلات اقتصادی کشور، اول به چشم کارگران می‌رود