ارائه خدمات به 2 میلیون داوطلب در کشور/ارسال محموله 40 تنی به آسیب دیدگان زلزله نپال