رقابت کاراته‌کاهای قم برای قطعی‌ کردن قهرمانی در سوپر لیگ کاراته کشور