ننزیچ: برد مقابل سایپا ۵۰ درصد شانس بقای راه‌آهن را افزایش داد/ نیم‌فصل به خاطر مشکلات مالی رفتم