دیپلم جهانی بازی منصفانه به سعید عبدولی اهدا می‌شود