برنده مزایده پرسپولیس امروز مشخص خواهد شد/ آینده استقلال در ابهام