اجرای نمایشی با موضوع امام زمان(عج) پس از 4 سال انتظار