حضور متخصصان آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JICA) در پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی