حلقه‌های قرنیه نیاز به عمل پیوند قرنیه را کاهش داده است