تمرینات راه‌آهن پس از 2 روز تعطیلی از فردا آغاز می‌شود/ بازگشت بازیکن مصدوم به تمرینات