آیا مهرداد پولادی بازی در لیگ دوی قطر را به تیم ملی کشورش ترجیح می دهد؟