هلال احمر ایران به جز رژیم صهیونیستی با تمام کشورهای دنیا همکاری می‌کند