فانی: برگزاری آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش در مرداد ماه