خدمات ابری مایکروسافت و VMware از OpenStack ارزان‌تر است