یک کشته و ۲۴ مصدوم نتیجه تصادفات چند روز اخیر در خوزستان