عیاش‌ها و طبقه مرفه همواره آفت اسلام و انقلاب بوده‌اند