7 هزار واحدی مسکن مهر در البرز به زودی افتتاح خواهد شد