پایان ماراتن باشکوه 10 هزار نفره برنامه نویسان جهان در غیاب دولتی‌ها