مسئولان نظام حضور پررنگی در مسابقات بین‌المللی قرآن داشته باشند