رونمایی از فرش‌های حرم‌ امام‌حسین (ع) و ابوالفضل (ع)