بمب بزرگ نقل و انتقالات در آستانه انفجار قرار دارد +تصویر