دولت هیچ‌ تعهدی در تامین هزینه ساخت آزادراه همدان-کرمانشاه ندارد