حضور دلال معروف در تبریز و افزایش حاشیه های تراکتورسازی