هلال احمر ایران به جز رژیم صهیونیستی با هلال احمر تمام کشورهای دنیا همکاری می‌کند