عکس‌ العمل رفتگر، بعد از شنیدن خبر شهادت “حسن” +تصاویر