سلیمانی: نمی‌توانستیم عده‌ای خاص را به اردوی آذربایجان ببریم/ژاپن اصلی‌ترین رقیب کاراته‌کاران ای