فیلم «پانچ» از شیراز در بازار بین‌المللی فیلم فجر حضور یافت