علاقه جشنواره‌های سینمایی غرب به مضامین همجنسگرایانه