هیچ مصوبه‌ای برای آزادپز شدن همه نانوایی‌ها ابلاغ نشده/ افزایش نرخ دولتی‌ها هنوز نامشخص