حضور دو فوتبالیست کرمانشاهی در اردوی تیم ملی نوجوانان بانوان