سلاح‌های آمریکایی به زودی به دست عشایر عراق می‌رسد