انتقال نیروی مازاد آموزش و پرورش به دستگاه‌های دیگر/ برگزاری آزمون استخدام 5 هزار نفر در مرداد امسال