رسانه ورزش و خبرنگاران اتریش به مناسبت چهلمین روز درگذشت اسلامی و جوادی به میدان می‌روند