بازدید مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از تعاونی‌های خوزستان