طارمی: امیدوارم مقابل بنیادکار جشن صعود بگیریم/ کارت زردم پاک شد، برای دربی استرس ندارم