شرکت نکردن روحانی در جلسات روحانیت مبارز حُسن نیست/ وقایع سال ۸۸ را جرم سیاسی می‌دانم نه فتنه/ با است